Omejitev odgovornosti

Portal Hashtag.si je namenjen podajanju koristnih in uporabnih informacij s širokega področja marketinga.

Na portalu so obiskovalcem na voljo koristni nasveti s področja tradicionalnega, mobilnega, vsebinskega, digitalnega predvsem pa spletnega marketinga. Na portalu so objavljene novosti, trendi, strokovni članki, študije primerov in raziskave.

Vsebine na portalu temeljijo na izkušnjah tržnikov, profesorjev, znanih avtorjev in strokovnjakov ter javno pridobljenih informacijah.

Vsebine na portalu so objavljene v dogovoru z avtorjem in so tudi last avtorjev. Mnenja avtorjev prispevkov ne odražajo tudi mnenja uredništva portala. Uredništvo portala ne more biti v nobenem primeru odgovorno za poslano vsebino.

Kljub vsemu pa se sodelavci na portalu trudimo zagotavljati strokovno, kakovostno in ažurno vsebino za naše obiskovalce, vendar kljub temu ne moremo le-te v celoti zagotavljati. Pridržujemo si pravico do pregleda poslane vsebine in ocenitve ustreznosti le-te ter pravico do izločitve iz postopka objave prispevke, ki so preveč komercialno usmerjeni.

Portal in avtorji prispevkov ne morejo in ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za morebitno osebno, čustveno, premoženjsko ali kakršnokoli drugo škodo, ki bi nastala z upoštevanjem informacij in nasvetov, objavljenih na portalu.

Ljubljana, 9. 11. 2015