Ključniki: kako dobro jih poznamo?

Na družbenih omrežjih si danes skoraj ne znamo več predstavljati objave brez vsaj enega ključnika, kajne? Z znakom # označene ključne besede v nepregledni množici objav na družbenih omrežjih delajo red. Da jih bomo znali v digitalnem sporočanju zares učinkovito uporabljati, je treba razumeti osnove, zato najprej poglejmo, kje in kdaj se je pojavil prvi ključnik ter katero poimenovanje pojma je v slovenščini najbolj ustrezno. 

Od hashtaga do ključnika 

Prvi ključnik se je pojavil na Twitterju leta 2007, ko je Chris Messina (nekdanji Googlov oblikovalec) predlagal, da bi znak # skupaj s ključno besedo ali besedno zvezo uporabili za označevanje in združevanje tvitov o določeni temi, s tem pa bi drugim uporabnikom pomagali, da bi te pogovore lažje odkrili. Nekaj let kasneje, ko je Twitter ključnike tudi uradno vključil v platformo, so ti pridobili na splošni priljubljenosti in danes predstavljajo sestavni del sporočanja na družbenih omrežjih. 

V slovenščini se je za angleški pojem hashtag že uveljavil izraz ključnik. Kot piše jezikoslovka dr. Mija Michelizza, je to eden od »redkih primerov poimenovanja spletne in širše računalniške realnosti, ki je nastal neposredno v slovenščini in ne s podomačevanjem ali dobesednim prevodom iz angleščine«. 1 V sprotnem slovarju slovenskega jezika je ključnik definiran kot »oznaka lojtra (#) skupaj z vsaj eno ključno besedo takoj za njo, ki na družbenih omrežjih služi zlasti za označevanje in razvrščanje vsebin po temi«, kot sopomenki pa navaja »hashtag« oziroma poslovenjeni »hešteg«.2 

Zakaj na družbenih omrežjih sploh uporabljamo ključnike? 

Naloga ključnikov v digitalnih vsebinah tudi 15 let po objavi prvega ostaja enaka: z njimi označujemo in organiziramo vsebine na družbenih omrežjih, s tem pa uporabnikom omogočimo enostavnejše iskanje in odkrivanje tistih vsebin, ki so povezane z določeno temo ali dogodkom, preko katerih se uporabniki povezujejo v skupnosti na podlagi skupnih interesov. 

Ključniki v besedilih torej primarno delujejo kot metapodatkovna oznaka, ki uporabnikom omogoča »razvrščanje sporočil po želenih besedah ali frazah« (vir: iProm Slovar). Hashtag tako v sporočilu pogosto označuje ključno temo ali idejo sporočila, ne pa vedno. Jezikoslovci, na primer dr. Mija Michelizza, ki je analizirala rabo ključnikov v slovenskih tvitih, poudarjajo, da ključniki (še posebej na Twitterju) lahko opravljajo tudi posebne komunikacijske vloge. Praviloma naj bi ključnik nosil ključno sporočilo objave, ki ga določi njen avtor, lahko pa tudi izražajo čustva in razpoloženje avtorja, dopolnjujejo pomen sporočila, izpostavljajo poudarke, lahko pa delujejo tudi kot meta-komentar sporočila.3 

Kako pravilno in učinkovito uporabljati ključnike? 

Za učinkovito rabo heštegov je ključna pravilna uporaba. Bistveni del elementa predstavlja znak lojtra, ki se piše desnostično (torej, brez presledka), sledi pa ji izbrana ključna beseda. Prav zapis brez presledka med obema elementoma je tisti, ki ključniku sploh omogoča njegovo funkcionalnost – preprosto iskanje vsebin po ključni besedi na izbranem družbenem omrežju. 

Hešteg ni nujno samo ena beseda, lahko gre tudi za besedno zvezo, cel stavek, kratico, številko ali kombinacijo vseh naštetih elementov. V primeru zlasti daljših besednih zvez ali stavkov je zato za lažjo berljivost (in razumljivost) priporočljivo vse besede zapisati z veliko začetnico, npr. #GoogleAds ali #SocialMediaMarketing namesto #googleads ali #socialmediamarketing. 

Kako pa je z zapisov šumnikov v ključnikih? V osnovi so algoritmi zasnovani tako, da ločijo jezikovne znake iz različnih jezikov, tako tudi ločijo c in č, se pa glede na število objav pod slovenskimi ključniki, ki so zapisani brez šumnikov (na primer, #družbenaomrežja vs #druzbenaomrezja) zdi, da se v spletni slovenščini raba šumnikov dejansko (še) ni zares uveljavila. 

Ključno o ključnikih 

Ne glede na to, kateri izraz za poimenovanje metaoznak na družbenih omrežjih vam je ljubši – ključnik ali hešteg – pa si velja zapomniti nekaj stvari: 

  1. Strateška uporaba ključnikov lahko pomaga izboljšati organski doseg objav. Neil Patel je pred nekaj leti na primer izpostavil, da tviti s ključniki dosežejo dvakrat večje število odgovorov, poobjav(retvitov) in klikov.4 
  1. Pomembno je, da v sporočilih ne pretiravamo s številom ključnikov, tisti, ki jih uporabimo, pa naj bodo relevantni. 
  1. Funkcija ključnikov se med posameznimi družbenimi omrežji ne razlikuje bistveno, se pa lahko razlikuje njihova uporaba. 

Ko boste torej naslednjič v svoje sporočilo dodajali z # označene ključne besede, dobro premislite, katere od njih so zares tiste ključne, ki bodo vaše sporočilo predstavile pravemu občinstvu. 

1 Michelizza, Mija. (2020) Ključno o ključnikih. Dostop: https://www.alternator.science/sl/daljse/ostanidoma-kljucno-o-kljucnikih/ (18. 12. 2022). 

2 Krvina, Domen. Sprotni slovar slovenskega jezika 2014-, www.fran.si, dostop 17. 12. 2022. 

3 Michelizza, Mija. (2018) Raba ključnikov v slovenskih tvitih. V Fišer, Darja (ur.). Viri, orodja in metode za analizo spletne slovenščine. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dostop: https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul/catalog/download/111/203/2414-1?inline=1 (18. 12. 2022). 

4 Patel, Neil. (2015) How to harness the power of the hashtag as an entrepreneur. Dostop: https://www.forbes.com/sites/neilpatel/2015/08/17/how-to-harness-the-power-hashtag-as-an-entrepreneur/?sh=a28e57c7983c (18. 12. 2022).    

Reuter, Jack, Pereira-Martins, Jhonata in Kalita, Jugal. Segmenting Twitter hashtags. Dostop: https://aircconline.com/ijnlc/V5N4/5416ijnlc02.pdf (18. 12. 2022) 

Naročite se na #hashtag e-novice!

* obvezno polje

Privolim, da lahko W3B, d.o.o. moje osebne podatke obdeluje za naslednje namene:

Enkrat mesečno prejmete e-novice. Dovolite, da vaš e-naslov uporabimo za pošiljanje e-novic skladno s pogoji varstva osebnih podatkov. Odjavite se lahko kadarkoli.

Novo na #hashtag.si

Kot je Google že pred časom obvestil, bo pred 1. marcem 2024 posodobil svoje zahteve za oglaševanje v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Prihajalo bo do večjih sprememb v pravilih oglaševanja, ki jih bo treba upoštevati, saj bi neupoštevanje tega...
Na prihajajočem tekmovanju DIGGIT, ki velja za prestižno priznanje na področju digitalnih komunikacij, bo kot član žirije sodeloval Denis Jakin, direktor poslovnega razvoja v digitalni agenciji W3B. Njegova vloga bo ključna pri iskanju in nagrajevanju projektov, ki ne le...
Orodje je človekov podaljšek roke, s katerim lažje opravlja svoje delo. Kako uporabno je orodje, se kaže predvsem v načinu upravljanja in izkoriščanja le-tega pri uspešnosti izvajanja svojega dela. Ena od osrednjih nalog vodje projektov je (kot je že iz...