Pravila oglaševanja alkoholnih pijač v Sloveniji

Oglaševanje izdelkov v Sloveniji ni prosto in je regulirano s strani države v namen zaščite potrošnikov. Izdelki, ki so bolj občutljive narave in zato bolj pod drobnogledom, so predvsem alkoholni, tobačni in zdravstveni izdelki.

Če se želimo bolj poglobiti v oglaševanje alkoholnih pijač, se moramo opreti na zakone, pravilnike, akte ter na etični in oglaševalski kodeks Slovenije.

Zakon, ki se zadeva oglaševanja alkoholnih pijač je Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS).

Kaj, kje in kdaj se lahko oglašuje?

Zakon opredeljuje, da je prepovedano oglaševati alkoholne pijače, razen tistih, ki so z zakonom drugače določene. Tu se pojavi vprašanje, kako so po zakonu definirane alkoholne pijače. Po zakonu o omejevanju alkohola je alkoholna pijača vsaka, ki vsebuje več kot 1,2 vol. % vsebnosti alkohola. Žgana pijača pa je pijača, definirana kot vsaka pijača, ki vsebuje več kot 15 vol. % vsebnosti alkohola.

Če se vrnemo nazaj k oglaševanju alkoholnih pijač, se lahko oglašujejo alkoholne pijače, katerih vsebnost alkohola je enaka ali nižja od 15 vol. %. Te alkoholne pijače se lahko oglašujejo na določenih medijih, katalogih, prospektih, letakih, biltenih, časopisih, revijah, elektronskih publikacijah, radiu in televiziji, ne pa tudi na obcestnih plakatih, tablah, panojih ali svetlobnih napisih. Oglasno sporočilo za alkohol se ne sme prikazovati na območju vzgojnih, športnih ali zdravstvenih ustanov. To pomeni, da oglasna sporočila ne smejo biti v ali na stavbi, neposredni okolici oziroma na pripadajočih zemljiščih. Sporočila se ne smejo pojavljati na tablah, plakatih, letakih, panojih ali svetlobnih napisih v okolici vrtcev in šol v radiju 300 metrov. Oglaševati se ne sme tudi na prireditvah, športnih prireditvah, ki so namenjene mladoletnih osebam. Tudi sponzoriranje takih dogodkov in programov, namenjenim mladoletnikom, je prepovedano, za tista podjetja, za katere je znano, da proizvajajo alkoholne pijače. Tudi delitev promocijskih brezplačnih vzorcev alkoholnih pijač mladoletnikom je prepovedana.

Dovoljeno pa je oglaševanje na prodajnih mestih v smislu obveščanja končnih potrošnikov o cenah in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajo alkoholnih pijač.

Kar se tiče radia in televizije, je oglaševanje alkoholnih pijač prepovedano v času med 7. uro in 21:30, v kinematografih pa pred 22. uro. Prav tako ni dovoljeno oglaševati alkohola na radiu, v kinu ali na televiziji pred, med in po programu, ki je namenjen mladim oziroma ga gledajo ali poslušajo predvsem mladoletniki.

Kaj ne, kaj lahko in kaj mora vsebovati oglasno sporočilo?

Oglasno sporočilo za alkohol ne sme biti namenjeno mladim, mladoletnim osebam. V oglasnem sporočilu se ne sme prikazovati vinjenih oseb ali oseb, ki uživajo alkohol in so  mlajše od 25 let. Prav tako se ne sme prikazovati abstinence ali zmernega pitja v negativni luči.

Sporočilo ne sme vsebovati napeljevanja k uživanju ali čezmerni uporabi alkohola. Prav tako ne sme poudarjati, da ima alkohol poživljajoče ali pomiritvene učinke oziroma, da ima morebitne zdravilne učinke, razen če to ni izrecno dovoljeno in potrjeno s strani Ministrstva za zdravje. Ko se sestavlja oglaševalsko sporočilo, je prepovedano poudarjanje, da uživanje alkohola rešuje osebnostne težave, da pripelje oziroma prispeva do boljšega, srečnejšega in uspešnejšega življenja, boljšega družbenega in spolnega življenja ali k večji telesni zmogljivosti. Prav tako je prepovedano oglaševati pozitivno povezavo med uživanjem alkohola in vožnjo v prometu.

Pri sestavi oglasnega teksta se lahko zapiše vsebnost alkohola, ne sme pa se opredeljevati kakovost alkohola glede na procentualno volumensko vrednost vsebnosti alkohola. Prav tako se ne sme z navedenimi visokimi ali nizkimi vrednosti zavajati potrošnika oziroma te podatke izkoristi v prid večjega uživanja.

Oglasno sporočilo prav tako ne sme vsebovati podob ali simbolov junakov iz risanih filmov ali mladinskih oddaj.

Vsako oglasno sporočilo, ne glede na medij, mora po zakonu vsebovati vsaj enega od naslednjih tekstov ali opozoril:

“Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!“

ali

“Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!“

Za zgornji opozorili pa velja nekaj posebnih pravil. Opozorilo mora biti nujno zapisano, razen pri mediju kot je radio, kjer se zahteva zvočni zapis. Besedilo pri oglasih se mora dobro ločiti od podlage in biti jasno berljivo. Velikost črk mora biti dovolj velika, saj mora opozorilo obsegati vsaj 10 % velikosti oglasnega formata. Za oglase, ki so v video formatu, velja, da se mora opozorilo prikazovati vsaj 5 sekund. V primeru, da je oglas krajši od 5 sekund, mora biti opozorilo prikazano ves čas oglasa. Črke opozorila pa morajo biti napisane z najmanj tako velikostjo črk, kot so napisani podnapisi.

Oglaševanje alkohola – Google Adwords pravilnik

Regulacija oglaševanja alkohola na spletu je veliko težja kot na klasičnih medijih. Posebni pravilnik glede oglaševanja alkoholnih pijač v Sloveniji je postavil tudi Google, ki za oglaševanje na območju Slovenije upošteva slovensko zakonodajo in si pridržuje pravico do preverjanja in do ne odobritve oglasa v Adwords platformi, če ta ni v skladu s pravilniki.

Kaj se ne šteje za oglaševanje?

Za oglaševanje alkoholnih pijač se ne šteje, če gre za objavo podatkov o kakovosti, lastnostih alkoholnih pijač ali prejetih priznanjih in nagradah objavljenih v strokovnih revijah oziroma drugih medijih poslovnega komuniciranja, ki niso namenjeni končnemu potrošniku.

VIRI:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1381

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200315&stevilka=589

http://www.soz.si/sites/default/files/soz_sok_slo.pdf

Naročite se na #hashtag e-novice!

* obvezno polje

Privolim, da lahko W3B, d.o.o. moje osebne podatke obdeluje za naslednje namene:

Enkrat mesečno prejmete e-novice. Dovolite, da vaš e-naslov uporabimo za pošiljanje e-novic skladno s pogoji varstva osebnih podatkov. Odjavite se lahko kadarkoli.

Novo na #hashtag.si

Kot je Google že pred časom obvestil, bo pred 1. marcem 2024 posodobil svoje zahteve za oglaševanje v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Prihajalo bo do večjih sprememb v pravilih oglaševanja, ki jih bo treba upoštevati, saj bi neupoštevanje tega...
Na prihajajočem tekmovanju DIGGIT, ki velja za prestižno priznanje na področju digitalnih komunikacij, bo kot član žirije sodeloval Denis Jakin, direktor poslovnega razvoja v digitalni agenciji W3B. Njegova vloga bo ključna pri iskanju in nagrajevanju projektov, ki ne le...
Orodje je človekov podaljšek roke, s katerim lažje opravlja svoje delo. Kako uporabno je orodje, se kaže predvsem v načinu upravljanja in izkoriščanja le-tega pri uspešnosti izvajanja svojega dela. Ena od osrednjih nalog vodje projektov je (kot je že iz...