Analiza stroškov oglaševanja na spletu (Google Ads, Facebook Ads)

Z objavljeno analizo (verzija 1: april 2020) želimo opazovati gibanje cen oglaševanja po CPM modelu (ali po slovensko CNT; cena na tisoč prikazov). CPM v svetu oglaševanja predstavlja enoto, ki je primerljiva med vsemi formati in kanali. Naši vzorci so dovolj veliki, da omogočajo vpogled v stanje na trgu. Spremljajte nas za posodobitve. Glede na obsežnost podatkov je ogromno možnosti za nadaljnje analize. Če bi želeli sodelovati pri merjenju, nam pišite.

Facebook Ads

Facebook Ads vključuje tudi Instagram in inventorij, ki ga Facebook zakupuje pri zunanjih ponudnikih.

Cena oglaševanja Facebook

Facebook Ads podatki za Facebook in Instagram (zadnjih 8 tednov)

Cena oglaševanja Facebook Ads (Facebook in Instagram)

Google Ads

Google Ads vključuje tudi YouTube.

Cena oglaševanja Google Ads (+YouTube)

Članek je bil najprej objavljen na w3b.si