Ines Likar

Študentka psihologije, ki najraje raziskuje tematike duševnega zdravja v povezavi z delom in delovnimi procesi. Najbolj jo zanima iskanje rešitev za izboljšanje kakovosti življenja zaposlenih, asertivna komunikacija ter spodbujanje pozitivnih in produktivnih delovnih odnosov. Ključnega pomena pa se ji zdi, da vsakdo po 8 urah dela vsak dan nameni še nekaj ur delu na sebi.