Načrtovanje marketinških budžetov 2023 – rezultati ankete

Oktobra smo vas v spletni anketi spraševali, ali ste že opredelili marketinški proračun za prihajajoče leto. Vprašalnik je v celoti izpolnilo 23 ljudi, zato na podlagi teh odgovorov ne moremo posploševati, vseeno pa ponujajo zanimiv vpogled v dejanske prakse. Predstavljamo jih v nadaljevanju.

Ste že splanirali marketinški proračun za 2023?

Anketa Hashtag.si okt., nov. 2022, N:23

Kje oglašujete? (možnih je več odgovorov) 

Anketa Hashtag.si okt., nov. 2022, N:23

Pod drugo so bili zapisani: sejmi, partnerska udeležba na poslovnih konferencah in PR. 

Kako pomembno se vam zdi oglaševanje na TV? 

Anketa Hashtag.si okt., nov. 2022, N:23

V povprečju: 4 od 10. 

Kako pomembno se vam zdi digitalno (spletno) oglaševanje? 

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

V povprečju 8,8 od 10. 

Kako pomembno se vam zdi radijsko oglaševanje? 

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

V povprečju 3,8 od 10. 

Kako pomembno se vam zdi outdoor (plakati, avtobusi … ) oglaševanje? 

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

V povprečju 3,8 od 10. 

Kako pomembno se vam zdi oglaševanje v tisku?

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

V povprečju 4,7 od 10. 

Koliko odstotkov letnega prometa predstavlja vaš marketinški proračun? 

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

Pod drugo so navedene omejitve, povezane s planiranjem, ali dejstvo, da se proračun ne določa vnaprej.

Kakšen je vaš letni proračun za marketing? 

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

Pod drugo so navedene omejitve, povezane s planiranjem, ali dejstvo, da se proračun ne določa vnaprej.

Kaj vključuje vaš marketinški proračun? (možnih je več odgovorov)

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

Pod drugo so navedeni: sejmi, lekture in prevajanje, avtorski honorarji, dogodki.  

Koliko odstotkov letnega marketinškega proračuna namenjate za digitalni marketing? 

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

Pod drugo so navedene omejitve, povezane s planiranjem, ali dejstvo, da se proračun ne določa vnaprej.

Opažanja in mnenje 

Preseneča dejstvo, da je do začetka novembra 2022 načrte za leto 2023 pripravilo zgolj 30 % vprašanih. Načrtovanje marketinškega proračuna je eden izmed temeljev marketinške strategije in eden izmed pogojev za načrtovanje marketinških ciljev, s tem pa tudi uresničevanje prodajnih ali drugih poslovnih ciljev.

Seveda je ob tem treba upoštevati specifike posamezne panoge oziroma industrije, v kateri delujemo, ki načrtovanja kot takega morda ne omogoča, omogoča pa platformo za načrtovanje (če se zgodi to, potem velja to … npr. ROI, ROAS pristop).

Za izhodišča pri načrtovanju je dobro pripraviti tudi različne analize trga, ponudnikov rešitev, konkurence, aktualnih orodij in kanalov. Trendi se v zadnjih letih zelo hitro spreminjajo in kar je veljalo v predkoronskem času, danes v večini primerov ne drži več. Svet se je spremenil.

V proračun je vedno dobro vključiti določen del sredstev, ki so namenjena testiranju in morebitnemu hitremu odzivu na spremembe ali priložnosti (»news hijacking«, večji športni ali nenačrtovani dogodki itd.).

Da je večini pomembno digitalno oglaševanje, bi lahko malenkost pripisali tudi dejstvu, da je anketa objavljena na spletu in da smo z njo nagovorili ciljno skupino, ki se spleta aktivno poslužuje, vendar tudi podatki iz tujine govorijo v prid temu, da se marketinški proračuni selijo v spletno okolje. S tem so povezani tudi višji odstotki proračuna, ki je vezan na »digital«, saj skoraj polovica vprašanih temu segmentu nameni več kot 30 odstotkov proračuna.

Hvala vsem za sodelovanje!

Denis Jakin
Denis Jakin
Denis Jakin je vodilni slovenski strokovnjak za digitalni marketing, ki je svojo pot začel leta 2004.

Naročite se na #hashtag e-novice!

Novo na #hashtag.si

Oblikovanje spletne strani, uporabniškega vmesnika ali uporabniške izkušnje ni nikoli enostavno brez pravih orodij. Na srečo imajo oblikovalci danes dostop do številnih orodij, ki ne zagotavljajo le širokega nabora funkcij, temveč so tudi enostavna za uporabo. Figma je eno najboljših...
Velika verjetnost je, da ste v pogovoru s prijatelji, ki veliko igrajo spletne igre ali se zanimajo za kripto valute in NFT-je, že slišali za Discord. A kaj zares je ta platforma, od kod izvira, kakšne so njene prednosti...
Figma

Osnove v Figmi

Kaj je Figma?  Figma je spletna aplikacija za urejanje grafik in oblikovanje uporabniškega vmesnika. Uporabite jo lahko za vse vrste grafičnega oblikovanja, od oblikovanja vmesnikov mobilnih aplikacij, oblikovanja prototipov, izdelave objav za družbena omrežja in še mnogo več.   Aplikacija se od...