Načrtovanje marketinških budžetov 2023 – rezultati ankete

Oktobra smo vas v spletni anketi spraševali, ali ste že opredelili marketinški proračun za prihajajoče leto. Vprašalnik je v celoti izpolnilo 23 ljudi, zato na podlagi teh odgovorov ne moremo posploševati, vseeno pa ponujajo zanimiv vpogled v dejanske prakse. Predstavljamo jih v nadaljevanju.

Ste že splanirali marketinški proračun za 2023?

Anketa Hashtag.si okt., nov. 2022, N:23

Kje oglašujete? (možnih je več odgovorov) 

Anketa Hashtag.si okt., nov. 2022, N:23

Pod drugo so bili zapisani: sejmi, partnerska udeležba na poslovnih konferencah in PR. 

Kako pomembno se vam zdi oglaševanje na TV? 

Anketa Hashtag.si okt., nov. 2022, N:23

V povprečju: 4 od 10. 

Kako pomembno se vam zdi digitalno (spletno) oglaševanje? 

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

V povprečju 8,8 od 10. 

Kako pomembno se vam zdi radijsko oglaševanje? 

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

V povprečju 3,8 od 10. 

Kako pomembno se vam zdi outdoor (plakati, avtobusi … ) oglaševanje? 

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

V povprečju 3,8 od 10. 

Kako pomembno se vam zdi oglaševanje v tisku?

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

V povprečju 4,7 od 10. 

Koliko odstotkov letnega prometa predstavlja vaš marketinški proračun? 

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

Pod drugo so navedene omejitve, povezane s planiranjem, ali dejstvo, da se proračun ne določa vnaprej.

Kakšen je vaš letni proračun za marketing? 

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

Pod drugo so navedene omejitve, povezane s planiranjem, ali dejstvo, da se proračun ne določa vnaprej.

Kaj vključuje vaš marketinški proračun? (možnih je več odgovorov)

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

Pod drugo so navedeni: sejmi, lekture in prevajanje, avtorski honorarji, dogodki.  

Koliko odstotkov letnega marketinškega proračuna namenjate za digitalni marketing? 

Anketa Hashtag.si okt. – nov. 2022, N:23

Pod drugo so navedene omejitve, povezane s planiranjem, ali dejstvo, da se proračun ne določa vnaprej.

Opažanja in mnenje 

Preseneča dejstvo, da je do začetka novembra 2022 načrte za leto 2023 pripravilo zgolj 30 % vprašanih. Načrtovanje marketinškega proračuna je eden izmed temeljev marketinške strategije in eden izmed pogojev za načrtovanje marketinških ciljev, s tem pa tudi uresničevanje prodajnih ali drugih poslovnih ciljev.

Seveda je ob tem treba upoštevati specifike posamezne panoge oziroma industrije, v kateri delujemo, ki načrtovanja kot takega morda ne omogoča, omogoča pa platformo za načrtovanje (če se zgodi to, potem velja to … npr. ROI, ROAS pristop).

Za izhodišča pri načrtovanju je dobro pripraviti tudi različne analize trga, ponudnikov rešitev, konkurence, aktualnih orodij in kanalov. Trendi se v zadnjih letih zelo hitro spreminjajo in kar je veljalo v predkoronskem času, danes v večini primerov ne drži več. Svet se je spremenil.

V proračun je vedno dobro vključiti določen del sredstev, ki so namenjena testiranju in morebitnemu hitremu odzivu na spremembe ali priložnosti (»news hijacking«, večji športni ali nenačrtovani dogodki itd.).

Da je večini pomembno digitalno oglaševanje, bi lahko malenkost pripisali tudi dejstvu, da je anketa objavljena na spletu in da smo z njo nagovorili ciljno skupino, ki se spleta aktivno poslužuje, vendar tudi podatki iz tujine govorijo v prid temu, da se marketinški proračuni selijo v spletno okolje. S tem so povezani tudi višji odstotki proračuna, ki je vezan na »digital«, saj skoraj polovica vprašanih temu segmentu nameni več kot 30 odstotkov proračuna.

Hvala vsem za sodelovanje!

Naročite se na #hashtag e-novice!

Novo na #hashtag.si

Diggit  – konferenca, ki jo zaznamujejo digitalni trendi in inovacije v svetu oglaševanja – je letos že desetič zapored postregel z zanimivim naborom mednarodnih govorcev, prevladujoča tematika pa je bila umetna inteligenca, ki nas spremlja že skoraj na vsakem...
Pot tržnemu komuniciranju na družbenih omrežjih je tlakoval Facebook ob koncu leta 2006, ko je predstavil možnost oglaševanja na omrežju in postal dostopen tudi splošni javnosti. S hitrim pridobivanjem novih uporabnikov je hkrati spodbudil tudi razvoj in rast drugih...
Med priznanimi strokovnjaki s področja digitalnega marketinga, ki bodo letos izbirali najboljše digitalne projekte v Sloveniji, je spet tudi Maja Šorli Jakin, izvršna direktorica agencije za digitalni marketing W3B. “Sodelovanje v žiriji WEBSI vidim kot izjemno priložnost, da lahko aktivno...