Pobuda SOZ: Trajnostni oglaševalski standardi

Slovenska oglaševalska zbornica spodbuja vse akterje v oglaševalski panogi k družbeno odgovornejšim ravnanjem, s katerimi bomo aktivno sodelovali v prehodu v trajnostno družbo.

Slovenska oglaševalska zbornica je pred poletjem predstavila projekt, s katerim želi vse ustvarjalce v oglaševalski panogi – agencije, oglaševalce in medije – spodbuditi k družbeno odgovornejšim ravnanjem, s katerim bomo aktivno sodelovali v prehodu v trajnostno družbo.

Preden podrobneje pogledamo, kako bo oglaševanje ustvarjalo trajnostno družbo, se spomnimo, kaj trajnost sploh je. Organizacija združenih narodov je z besedno zvezo »trajnostni razvoj« leta 1987 opredelila tisti »razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljujejo svoje potrebe« (vir).

Korak za korakom, ampak takoj

Za doseganje trajnostnega razvoja je ključna usklajenost treh elementov: gospodarske rasti, socialne vključenosti in varstva okolja. Da bomo lahko tudi v oglaševanju zadovoljevali svoje sedanje potrebe, ne da bi s tem ogrozili možnosti tistih, ki prihajajo za nami, je delovna skupina pod okriljem SOZ pripravila smernice oziroma trajnostne oglaševalske standarde. Na področju oglaševanja se trajnostno ravnanje tako uresničuje v treh sklopih, in sicer:

  1. Z uvajanjem okoljskih, družbenih in upravljavskih principov (t. i. načel ESG) v lastno delovanje.
  2. S slikanjem trajnostnega sveta skozi vse oglaševalske in tržnokomunikacijske aktivnosti.
  3. S širjenjem vpliva na vse svoje deležnike, še posebej pa na dobavno verigo.

Pot do trajnostnega delovanja so v SOZ začrtali v štirih bistvenih korakih, ki vključujejo urejanje svoje »hiše« prek načel poslovanja ESG, s katerimi organizacija oceni svoj odnos do okolja, družbe in upravljanja (Environment, Social, Governance), urejanje izvedbe, uveljavitev moči oglaševanja in nagrajevanje trajnostnih praks.

Pot oglaševalcev v trajnostno prihodnost

Kompleksnost trajnostnega prehoda zahteva čas, sistemsko implementacijo in sodelovanje vseh deležnikov. Da bodo prvi koraki oglaševalcev v trajnostno prihodnost kljub temu preprosti (in enostavni), so podrobneje predstavljeni v pobudi SOZ za implementacijo trajnostnih oglaševalskih standardov. Ti predstavljajo okvire trajnostnega oglaševanja in nas po korakih vodijo v uvajanje sprememb, hkrati pa od nas zahtevajo, da se vsak dan vprašamo, kako bomo pomagali ustvarjati svet, v katerem želimo trajno(stno) sobivati.

Prehod v trajnostne oglaševalske prakse se začne s podpisom Zaveze k uvedbi trajnostnih standardov oglaševalske stroke – to lahko storite tukaj. Z njo se podjetja zavežejo k odgovornemu delovanju, s katerim bodo sodelovala pri spreminjanju sveta na bolje. Da je vse skupaj v bolj oprijemljivi obliki, zaveza podpisnike s sedmimi koraki vodi k vsakodnevnemu spoštovanju načel trajnostnega delovanja v oglaševanju. In katere so te zaveze, s katerimi bomo oglaševalci (podjetja) pokazali svojo moč (in odgovornost) spreminjati svet na bolje in začeli trajnostno preobrazbo svoje panoge? Na kratko jih povzemamo v nadaljevanju.

  1. Verjamemo v vrednote trajnostnega delovanja na vseh ravneh.
  2. Trajnostne oglaševalske standarde bomo vpeljali najkasneje do leta 2030.
  3. K trajnostnemu delovanju spodbujamo vse svoje deležnike.
  4. Skrbimo za pridobivanje in širjenje znanja z različnih področij trajnosti.
  5. Kot aktiven član sodelujemo v izmenjavi izkušenj in trajnostnih praks.
  6. Spodbujamo partnerstva in povezovanja.
  7. Vsako leto pripravimo poročilo o svojem trajnostnem delovanju.

Naj trajnost ne bo več le »buzzword«!

Dokaz, da dejansko lahko že z majhnimi dejanji spreminjamo navade (in s tem svet), je navsezadnje tudi sam dokument, v katerem je SOZ predstavila svojo pobudo. Zasnovan je v sivi oziroma črno-beli barvni shemi, saj izrecno ni namenjen tiskanju – vsem, ki bi ga vendarle želeli brati v fizični obliki, pa v njem sporočajo: »Ta dokument ni namenjen tiskanju, če pa se zato vendarle odločite, uporabite recikliran, okolju prijazen papir. Obojestransko.«

S pristopom na trajnostno pot želi SOZ »spodbuditi naravnanost oglaševalske industrije in vseh treh deležnikov SOZ – agencij, oglaševalcev in medijev – k trajnostnemu delovanju na vseh področjih, ki se jih kot stroka dotikamo in na katerem imamo vpliv,« je za Marketing Magazin povedala Saša Leben, direktorica Skupine Formitas in članica upravnega odbora SOZ.

Da trajnost ne bo več samo dobro zveneča beseda (pogosto po angleško poimenovana kot »buzzword«), se moramo posamezniki začeti zavedati, da prav vsak od nas s svojimi dejanji spreminja svet. Da ga bomo spreminjali na bolje, pa se moramo začeti zavedati tudi odgovornosti, ki jo kot posamezniki imamo do družbe in njene prihodnosti, ter svoja ravnanja takoj začeti spreminjati v smeri trajnostnih praks tako v zasebnem kot v poslovnem (oglaševalskem) življenju – in to ne glede na to, ali se odločimo za podpis zaveze SOZ ali ne.

Naročite se na #hashtag e-novice!

Novo na #hashtag.si

Letos junija so nam pri Googlu predstavili novo oglaševalsko akcijo za ustvarjanje povpraševanja, ki so jo obogatili s funkcijo umetne inteligence za lažje doseganje še boljših rezultatov. Avgusta smo jo s pomočjo beta verzije že lahko preizkusili, od oktobra...
V našem članku smo pod drobnogled že vzeli Canvo in nekatere programe podjetja Adobe. Tokrat pa predstavljamo še eno zanimivo orodje iz Adobove skupine programov - spletno aplikacijo Adobe Express. Adobe Express vključuje osnovna orodja za urejanje slik in videov...
Oblikovanje spletne strani, uporabniškega vmesnika ali uporabniške izkušnje ni nikoli enostavno brez pravih orodij. Na srečo imajo oblikovalci danes dostop do številnih orodij, ki ne zagotavljajo le širokega nabora funkcij, temveč so tudi enostavna za uporabo. Figma je eno najboljših...