Spletni nakup – kakšni spletni potrošniki smo Slovenci?

Zadnje raziskave Statističnega Urada RS (vir) glede uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije med slovenskimi gospodinjstvi in pri posameznikih so pokazale, da je v prvem četrtletju leta 2015 preko spleta kupovala slaba tretjina Slovencev (28 %) med 16. in 74. letom. Med Slovenci se zaupanje v spletno nakupovanje v zadnjih letih povečuje, zato ne preseneča, da vse več aktivnega prebivalstva svoje nakupe opravlja na internetu. Pri tem je v prvem četrtletju 2015 večina opravila en ali dva spletna nakupa, za kar 32 % od teh nakupov pa so e-kupci plačali od 100 do 499 evrov. To kaže predvsem na to, da ljudje splet ne uporabljajo samo za manjše in cenejše nakupe, ampak velik delež spletnega nakupovanja predstavljajo dražji in vrednejši izdelki.

V Sloveniji je v prvi četrtini leta 2015 internet uporabljalo kar 73 % vsega prebivalstva, starih med 16-74 let.

V primerjavi s prejšnjim letom se je delež ljudi, ki opravijo spletni nakup, povečal za 2 %. Čeprav večina kupcev opravi le spletni nakup ali dva, pa je vseeno velik tudi delež takih, ki opravijo 3-5 nakupov (32 %), 11 % pa kar med 6-10 spletnih nakupov. Le 4 % ljudi so opravili preko 10 spletnih nakupov. Ti podatki kažejo na to, da se velik del prodaje in kupovanja izdelkov počasi seli na splet.

Največ nakupujejo na Z Slovenije

Največ spletnih nakupov je bilo opravljenih v zahodni Sloveniji, kjer je izdelke preko spleta kupovalo kar 29 % ljudi (med 16-74 let). Na V delu Slovenije za njimi malo zaostajajo – tam spletne nakupe opravlja 27 % ljudi. Pri pregledu vrednosti opravljenih nakupov so v obeh regijah prevladovali nakupi, katerih cena je znašala med 100 in 499 evri, sledili so nakupi med 50-99 evri.

Na spletu več kupujejo Slovenci, kakor Slovenke

Preko spleta v Sloveniji več nakupujejo moški kakor ženske. Med spletnimi nakupovalci je bilo tako kar 42 % moških, kar je za 3 % več kot v letu 2014. Med ženskami je ta delež nekoliko nižji – spletni nakup je tako opravilo 36 % žensk, s čimer ostaja delež žensk med e-kupci na isti ravni kakor v letu 2014. Največ spletnih nakupovalcev je starih med 25 in 34 let – kar 67 %. Sledijo jim osebe med 16-24  let, najmanj e-kupcev pa je med ljudmi med 65-74 let starosti.

Kaj najpogosteje kupujemo preko spleta?

Na spletu Slovenci največ kupujemo obleke, športno opremo in čevlje – takšnih nakupov je kar 45 %. Na drugem mestu so nato bela tehnika, pohištvo, igrače, itd. – takšne izdelke je kupovalo 28 % spletnih nakupovalcev. Sledijo uporabne dobrine za vsakdanjo rabo, med njimi hrana, kozmetika itd. – 27 %. 21 % spletnih nakupov nato predstavlja elektronska oprema (TV, PC, itd.). Isti odstotek kupcev (21 %) je zaznati tudi pri nakupu turističnih storitev, na primer rezervacije prenočišč, nakupi vstopnic za prireditve, ipd.

Večji del spletnega nakupovanja Slovenci opravimo pri domačih, slovenskih prodajalcih – kar 76 %. 43 % spletnih nakupov Slovenci opravimo še v drugih članicah EU, samo 26 % pa pri prodajalcih, ki se nahajajo izven evropskih držav.

Najpogostejše težave pri spletnem nakupovanju?

Spletni kupci so se pri nakupovanju preko spleta največkrat srečevali s poznejšo dostavo blaga, kot je bila ob nakupu predvideno. S to težavo se je srečalo 7 % kupcev blaga na spletu. Nekoliko manj, 5 % kupcev, je prejelo napačen ali pa poškodovan izdelek, 4 % kupcev pa so imeli pri naročanju ali plačevanju izdelka na spletni strani tehnične težave. Ena izmed takšnih težav je tudi ta, da spletni prodajalec iz tujine ni prejel naročil kupca iz Slovenije. Pri 2 % kupcev je bil končni strošek nakupa večji od predvidenega (višji strošek dobave, stroški povezani z reklamacijo ali vračilom izdelkov, itd.). 1 % kupcev preko spleta pa je postalo žrtev spletne prevare – v teh primerih kupci niso prejeli naročenega blaga, bili žrtve zlorabe kreditnih kartic, ipd. Kljub možnim težavam, ki so povezane s spletnim nakupovanjem, pa je pomemben podatek tudi ta, da kar 78 % kupcev na spletu z nakupovanjem ni imela nobenih težav.

Zakaj nekateri še vedno prisegajo na osebni nakup?

Najpogosteje navedeni razlog v prid osebnemu nakupovanju je možnost ogleda izdelka. Takšnih je bilo med tistimi, ki v prvem četrtletju 2015 niso opravili nobenega spletnega nakupa, kar 88 %. 32 % oseb pri spletnem nakupovanju skrbi varnost pri plačevanju in pri varovanju zasebnih podatkov. Nekateri imajo pomisleke tudi glede prejema izdelkov, možnosti reklamacije, ipd.

Naročite se na #hashtag e-novice!

* obvezno polje

Privolim, da lahko W3B, d.o.o. moje osebne podatke obdeluje za naslednje namene:

Enkrat mesečno prejmete e-novice. Dovolite, da vaš e-naslov uporabimo za pošiljanje e-novic skladno s pogoji varstva osebnih podatkov. Odjavite se lahko kadarkoli.

Novo na #hashtag.si

V dobi, ko so vsi dogodki, počitnice, druženja in celo obroki ovekovečeni na družbenih omrežjih, nas pogosto lahko obišče občutek, da nekaj pomembnega zamujamo ali da gre drugim bolje od nas. Pa so ti posamezniki tudi v resnici bolj...
Zagotovo ste že naleteli na ilustracije z gumijastimi okončinami živih barv, ki spremljajo animacije, oglase in še kaj bi se našlo. Če jih še niste, boste sedaj zagotovo bolj pozorni nanje. Gre za obuditev Corporate Memphis stila, ki v...
Pri pripravi marketinških strategij in načrtovanju kampanj se dandanes marketinški strokovnjaki še vedno držijo štirih ključnih vodnikov, tako imenovanih štirih P-jev marketinga: Product (izdelek), Price (cena), Place (mesto/kraj) in Promotion (promocija).   Idejno zasnovo za koncept Marketing Mixa – katerega del...